Phát triển Đảng viên tại chi bộ Bệnh viện đa Khoa Phúc Sơn

Phát triển đảng viên là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, nhằm bổ sung lực lượng, trẻ hoá đội ngũ đảng viên, bảo đảm tính kế thừa và phát triển của Đảng, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, từ đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.

Giám đốc Đặng Thị Thoi kết nạp Đảng viên

Chi bộ Bệnh viện đa khoa Phúc Sơn trực thuộc Huyện ủy huyện Thái Thụy. Những ngày đầu thành lập, chi bộ chỉ có 10 đảng viên và đến nay sau 2 năm thành lập, chi bộ đã phát triển lên gồm 15 đảng viên.
Trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ và tỷ lệ đảng viên mới kết nạp là đoàn viên, thanh niên tăng lên đã góp phần làm tăng thêm nguồn nhân lực cho Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng.

15 Thành viên Đảng tại chi bộ Phúc Sơn

Năm 2022, Chi bộ Bệnh viện đa khoa Phúc Sơn – Đại diện cho chi bộ thuộc khối doanh nghiệp được Huyện ủy huyện Thái Thụy lựa chọn xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu. Và qua đó, chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng cao, góp phần tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở đơn vị.